Kien Bien Tech

Tên giao diện: Icenter

Loại Website: Web shop

Kiểu giao diện: Hai cột

3,000,000 VNĐ

Xem Trước Chọn Ngay

Chức Năng
  • Slide Show
  • Quản lý Giỏ hàng
  • Quản lý sản phẩm
  • Trang đăng nhập khách hàng
  • Đơn hàng sẽ gửi đến email  người quản trị khi khách đặt hàng.